Proyectos y buenas prácticas RSC

REC, la moneda ciutadana del Eix Besós

FUNDACIÓ APIP-ACAM

Ámbito: Laboral


1
me gusta


Página web: www.fundacioapipacam.org
Sector: Tercer Sector
Categoría de organización: Entidad
Número de personas trabajadoras: 694

REC, la moneda ciutadana del Eix Besós

La Fundació Apip-Acam és una entitat d’iniciativa social especialitzada en el disseny de respostes a les necessitats personals i socials de persones i col·lectius altament vulnerables. Entre d’altres, compta amb 35 anys d’experiència en la gestió assistencial, formativa, i en la integració social i laboral de les persones amb discapacitat, dependència, vulnerabilitat, pobresa i/o exclusió social, col·laborant amb les administracions i institucions públiques, privades i amb el teixit associatiu que tingui per objectiu el desenvolupament del benestar i la solució de problemes socials, especialment a favor de la igualtat d’oportunitats, de la diversitat, la inclusió social, la prevenció i l’assistència.

Estrategia en RSC

La Fundació APIP-ACAM presenta una estrategia proactiva front la RSC

La buena práctica en la empresa

En el marco de la convocatoria “Impulsem el que fas” de Barcelona Activa, la Fundación APIP-ACAM ha efectuado el abono de los incentivos a la particiapación, a las personas participantes del programa, en la moneda ciutadana del barrio. El REC (Recurso Económico Ciudadano) es la moneda ciudadana de Barcelona, una variante de las monedas llamadas sociales o locales. Es un sistema de intercambio ciudadano complementario al euro, que permite hacer transacciones entre las personas, las entidades y los comercios que lo aceptan. Se presenta como una alternativa al sistema económico y monetario dominante globalizado.

Objetivo de esta buena práctica

Revitalizar el barrio: el dinero circula en el barrio, fomenta la ocupación local y promueve económica y socialmente el comercio, las entidades y los proyectos de proximidad. Fomentar la economía real: una economía sostenible a nivel social, económico y ambiental.

Resultados

Las monedas sociales favorecen el comercio de proximidad y revierten los beneficios a la comunidad.

Certificaciones en RSC

La Fundació Apip-Acam disposa de les etiquetes:


· Etiqueta Responsable


· Segell de l’entitat Responsabilitat Social d’Aragó


Des de l’any 2010 col·laborem en el patrocini de la Setmana de la Responsabilitat Social


La Fundació Apip-Acam té implantat un Pla d’Igualtat i de conciliació de la vida personal, familiar i laboral, un pla de gestió de la diversitat ( amb una plantilla integrada per un 2% de persones amb discapacitat, un 20% de persones amb diversitat cultural , idiomàtica i transgènere.


Disposa d’un pla de cura del medi ambient en tots els centres i dispositius que gestiona.


I ofereix anyalment 110 places de voluntariat.