Proyectos y buenas prácticas RSC

Alianzas que suman salud!

FUNDACIÓ APIP-ACAM

Ámbito: Social


1
me gusta


Página web: www.fundacioapipacam.org
Sector: Tercer Sector
Categoría de organización: Entidad
Número de personas trabajadoras: 694

Alianzas que suman salud!

La Fundació Apip-Acam és una entitat d’iniciativa social especialitzada en el disseny de respostes a les necessitats personals i socials de persones i col·lectius altament vulnerables. Entre d’altres, compta amb 35 anys d’experiència en la gestió assistencial, formativa, i en la integració social i laboral de les persones amb discapacitat, dependència, vulnerabilitat, pobresa i/o exclusió social, col·laborant amb les administracions i institucions públiques, privades i amb el teixit associatiu que tingui per objectiu el desenvolupament del benestar i la solució de problemes socials, especialment a favor de la igualtat d’oportunitats, de la diversitat, la inclusió social, la prevenció i l’assistència.

Estrategia en RSC

La Fundació APIP-ACAM presenta una estratègia proactiva front la RSC.

La buena práctica en la empresa

Se ha establecido un convenio de colaboración entre APIP-ACAM y el ICS (Gerencia Metropolitanana Sur y Norte) para la realización de prácticas ocupacionales por parte de las personas más vulnerables participantes en acciones formatives que desarrolle la Fundación.

Objetivo de esta buena práctica

Existe un doble objectivo en dicha buena pràctica. Por un lado ofrecer la posibilidad de una experiència laboral a los colectivos más vulnerables vinculados a APIP-ACAM y por otro reforzar las tareas adicionales que està teniendo que asumir el personal vinculado a la sanidad pública fruto de la actual situación de pandèmia sanitaria producida por el COVID-19.

Resultados

La valoración y selección de personas en situación de vulnerabilidad por parte del ICS para participar en una acción voluntària y solidaria que promueva beneficios a la comunidad.

Certificaciones en RSC

La Fundació Apip-Acam disposa de les etiquetes:


· Etiqueta Responsable


· Segell de l’entitat Responsabilitat Social d’Aragó


Des de l’any 2010 col·laborem en el patrocini de la Setmana de la Responsabilitat Social


La Fundació Apip-Acam té implantat un Pla d’Igualtat i de conciliació de la vida personal, familiar i laboral, un pla de gestió de la diversitat ( amb una plantilla integrada per un 2% de persones amb discapacitat , un 20% de persones amb diversitat cultural , idiomàtica i transgènere.


Disposa d’un pla de cura del medi ambient en tots els centres i dispositius que gestiona.


I ofereix anyalment 110 places de voluntariat.