Proyectos y buenas prácticas RSC

Alianzas para la ocupación

Fundación APIP-ACAM

Ámbito: Laboral


2
me gusta


Página web: www.fundacioapipacam.org
Sector: Tercer Sector
Categoría de organización: Entidad
Número de personas trabajadoras: 694

Alianzas para la ocupación

La Fundació Apip-Acam és una entitat d’iniciativa social especialitzada en el disseny de respostes a les necessitats personals i socials de persones i col·lectius altament vulnerables. Entre d’altres, compta amb 35 anys d’experiència en la gestió assistencial, formativa, i en la integració social i laboral de les persones amb discapacitat, dependència, vulnerabilitat, pobresa i/o exclusió social, col·laborant amb les administracions i institucions públiques, privades i amb el teixit associatiu que tingui per objectiu el desenvolupament del benestar i la solució de problemes socials, especialment a favor de la igualtat d’oportunitats, de la diversitat, la inclusió social, la prevenció i l’assistència.

Estrategia en RSC

La Fundació APIP-ACAM presenta una estratègia proactiva front la RSC.

La buena práctica en la empresa

La Fundación APIP-ACAM junto con el Gremi de Flequers decidieron aliarse para dar nuevas oportunidades laborales a las personas más vulnerables a través del programa Incorpora de la Caixa.

Objetivo de esta buena práctica

Sumar esfuerzos para combatir el paro de los colectivos más vulnerables, de manera eficiente y eficaz.

Resultados

Generación de 6 puestos de Trabajo ocupados por personas en situación de vulnerabilidad.

Certificaciones en RSC

La Fundació Apip-Acam disposa de les etiquetes:


· Etiqueta Responsable


· Segell de l’entitat Responsabilitat Social d’Aragó


Des de l’any 2010 col·laborem en el patrocini de la Setmana de la Responsabilitat Social.


La Fundació Apip-Acam té implantat un Pla d’Igualtat i de conciliació de la vida personal, familiar i laboral, un pla de gestió de la diversitat ( amb una plantilla integrada per un 2% de persones amb discapacitat, un 20% de persones amb diversitat cultural , idiomàtica i transgènere.


Disposa d’un pla de cura del medi ambient en tots els centres i dispositius que gestiona.


I ofereix anyalment 110 places de voluntariat.