Proyectos y buenas prácticas RSC

#Somaudiovisualresponsable

Productors Audiovisuals de Catalunya (PAC)

Ámbito: Social


2
me gusta


Página web: www.pac.cat
Sector: Audiovisual
Categoría de organización: Pyme
Número de personas trabajadoras: 1

#Somaudiovisualresponsable

Productors Audiovisuals de Catalunya (PAC) és una patronal d’empreses productores audiovisuals fundada a l’any 1978.De caire generalista, defensa i representa productores de tots els formats i de tot tipus de producció. Fomenta la cooperació empresarial i s’ocupa de proposar millores tant a les empreses com als diferents agents del sector. El principal actiu son les productores que en formen part i que ens legitimen com a representants.Som singulars. Productores amb estructures petites-consolidades que troben dificultats per accedir a les fonts de finançament.Som pioneres Fundadores de les tres federacions de productores: FAPAE, PROA i PIAF, impulsem el Cinemasostenible.

Estrategia en RSC

Actualment participem del Programa Empreses Responsables de Barcelona Activa per a assolir una diagnosi i un pla d\'acció sobre RSC en la nostra entitat.

La buena práctica en la empresa

#Somaudiovisualresponsable. Campanya de sensibilització sobre la resposabilitat social dins l\'audiovisual que portem a termes durant aquest any tres entitats: Catalunya Film Festivals - CREARSA i PAC.

Objetivo de esta buena práctica

Sensibilitzar el sector audiovisual.

Resultados

Introduir conceptes dins el sector audiovisual sobre responsabilitat social.

Certificaciones en RSC

No

Enlaces de interés

https://catalunyafilmfestivals.com/ - http://www.crearsa.com/webn/2020/06/15/somaudiovisualresponsable/

Video